PepsiCo 2019 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı; Rapor, Daha Sürdürülebilir Bir Gıda Sisteminin Oluşturulmasına Yardım Edilmesine İlişkin İlerlemeyi Ön Plana Çıkarıyor

Küresel Yiyecek ve İçecek Lideri, Güvenli Suya Erişim Hedefine Beş Yıl Erken Ulaştı ve 2030 Yılına Kadar 100 Milyon Kişiye Ulaşma Gibi İddialı Bir Yeni Hedef Belirledi

PURCHASE, N.Y., 16 Haziran 2020 – PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP), şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi vurgulayan ve daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşasına yönelik şirketin bakış açısını bir kez daha teyit eden 2019 Sürdürülebilirlik Raporunu dün yayınladı.

PepsiCo CEO'su ve Başkanı Ramon Laguarta, “Günümüz küresel ortamı ve toplumsal baskıları, sistem değişikliğine olan ihtiyaca odaklanmayı beraberinde getiriyor." dedi. “Bu zorluklar, özel sektörün daha fazla sorumluluk almasını gerekli kılmakla kalmayıp ispat edilmiş ve sürekli eylemi zorunlu kılmaktadır. Küresel bir yiyecek ve içecek şirketinin lideri olarak, yayılan pandemi nedeniyle daha da zorlanan gıda sistemimize yönelik tehditlerin aşılması da dâhil olmak üzere uzun vadeli zorlukların üstesinden gelinmesinde ölçeğimizi ve etkimizi kullanma sorumluluğumuz bulunuyor. Beni çok gururlandıran önemli bir ilerleme kaydediyoruz. Ne var ki, hepimiz daha fazla yol kat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Gıda üretimi ve ürün imalatından pozitif değişikliğe ilham kaynağı olmaya kadar insanlar ve dünyamız için daha iyi bir gelecek inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.”

2019 Sürdürülebilirlik Raporu, aşağıda yer alan PepsiCo'nun en anlamlı etkiyi yaratabileceğine inandığı öncelikli alanlarda kaydedilen ilerlemeyi paylaşmaktadır: tarım, su, iklim, ambalaj, ürünler ve insanlar. Öne çıkan konular şöyledir:

Güvenli Suya Erişim: PepsiCo, suyun bir insan hakkı olduğuna inanıyor. PepsiCo Vakfı, dünya genelindeki suya erişimde 44 milyon yetersiz hizmet alan insanın 2006 yılından bu yana dağıtım, arıtma ve koruma programları aracılığıyla güvenli suya erişimini sağlamış, 2025 yılına kadar 25 milyon kişiye ulaşma hedefinin çok üzerine çıkmıştır. Bu programların başarısının üzerine koyarak sürdürmek üzere PepsiCo, 2030 yılına kadar toplam 100 milyon kişiye ulaşmak gibi iddialı yeni bir hedef koydu; COVID-19 sonrasında halk sağlığını iyileştirmek adına yakın vadeli çalışmalarını su dağıtımı, halk sağlığı tedbirleri ve hijyen programlarına odaklayacak.

Tarımsal Girdilerin Daha Sürdürülebilir ve Dayanıklı Tarım Yöntemleri Aracılığıyla Tedariki: PepsiCo dünya genelindeki çiftliklerde verimli kaynak kullanımı, çevre bilinci ve işçi hakları konusundaki standartları yükseltirken çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirketin Sürdürülebilir Tarım Programı (SFP) sayesinde, 2019 yılında patates, mısır, portakal ve yulaf gibi PepsiCo'nun çiftçilerden tedarik ettiği tarımsal hammaddenin yaklaşık %80'inin sürdürülebilir kaynaklardan sağlandığı onaylanmış oldu. Böylece, şirket SFP’nin 2020 yılına kadar %100 oranına ulaşma hedefine doğru önemli bir ilerleme kaydetmiş oldu.

İklim Çalışmalarının Hızlandırılması: PepsiCo, mutlak sera gazı emisyonlarını 2019 yılında küresel değer zincirinde %6 oranında düşürmüştür. Nisan 2020'de, PepsiCo iklim değişikliğine ilişkin çalışmalarını BM'nin 1.5°C'lik İş Dünyası Hedefi taahhüdünü imzalayarak hızlandırmış, diğer lider şirketlerle birlikte tüm değer zincirinde bilimsel olarak belirlenmiş emisyon azaltma hedeflerini taahhüt etmiş olup küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlandırmayı amaçlamıştır. Şirket aynı zamanda 2050 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefine ulaşılması için uzun vadeli bir strateji geliştirmiştir. Bu, şirketin en büyük pazarı olan ABD genelindeki doğrudan faaliyetleri için çeşitli çözümlerden oluşan bir portföy aracılığıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçme konusunda yılın başında yaptığı duyuruya ilave bir adımdır.   PepsiCo’nun Avrupa'daki ticari faaliyetlerinde yer alan dokuz ülkede halihazırda elektriğin %100'ü yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir.

PepsiCo’nun Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Simon Lowden, “Önümüzdeki on yıla baktığımız zaman, iklim değişikliği ile küresel mücadele  ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceği desteklemek hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır." dedi. “Yetersiz hizmet alan toplumlarda güvenli suya erişimi sağlamadan mahsullerin daha sürdürülebilir şekilde yetiştirilmesini sağlamak için çiftçilerle işbirliği yapılmasına ve ambalaj konusunda yeniliğe gidilmesine kadar uzun vadeli gündemimize odaklanmayı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, çeviklik, toplu hareket ve işbirliğini gerektirecek. Yaklaşımımız üzerine düşünürken, COVID-19'dan önemli bir ders çıkarma konusunda kararlıyız: Dünya, ortak bir hedefe doğru birlikte çalışarak daha hızlı bir şekilde seferber olabilir. Daha dirençli bir gıda sisteminin inşa edilmesinin mümkün olduğunu biliyoruz ve biz de daha güzel yarınlar için değişimi tetiklemek amacıyla dünya genelindeki ortaklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Tamamen dijital ve etkileşimli 2019 Sürdürülebilirlik Raporu, hedeflere yönelik ilerlemeyi vurgulayan bir özet ile diğer indirilebilir kaynaklarla birlikte sunulmaktadır. Şirketin belirli ana hususlarla ilgili güncel politikaları ve performansı hakkında daha ayrıntılı bilgi şirket internet sitesinin ESG Konuları bölümünde bulunabilir.

Rapor ile ilgili indirilebilir içeriğe buradan, özet türkçe videoya ise buradan ulaşabilirsiniz.

Bu ayın başında, PepsiCo insan kaynaklarına saygı konusundaki taahhüdünü, yaklaşımını ve kaydettiği ilerlemeyi ana hatlarıyla belirten ilk İnsan Kaynakları Raporunuda yayınladı. Son on yılda, PepsiCo değer zincirinde olası insan kaynakları etkilerini belirlemek, önlemek ve ele almak üzere hedefe yönelik aksiyon almıştır. İlk raporun ardından, PepsiCo İnsan Kaynaklarına ilişkin ilerlemesi ve çalışmalarını düzenli olarak raporlamayı ve bu konuda daha şeffaf olmayı taahhüt etmektedir. PepsiCo İnsan Kaynakları Raporunun tamamını okuman için bu sayfayı inceleyebilirsiniz. 

PepsiCo Hakkında:
PepsiCo ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki 200’den fazla ülke ve bölgede, tüketicilerimiz tarafından günde bir milyar kez, beğeniyle tüketiliyor. PepsiCo; Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana şirketlerinin sunduğu yiyecek ve içecek portföyü ile 2019 yılında 67 milyar doların üzerinde net gelir elde etti. PepsiCo’nun geniş yiyecek ve içecek ürün portföyü, her biri yıllık 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 23 ayrı markanın dâhil olduğu yüzlerce yiyecek ve içecek ürününü kapsıyor.

PepsiCo’nun Fayda Gözeterek Kazanmak vizyonunun kalbinde, Yiyecek ve İçecek Sektöründe Dünya Lideri Olmak yer alıyor. "Fayda Gözeterek Kazanmak", piyasada sürdürülebilir şekilde kazanma ve bu faydayı şirketimizin tüm alanlarına dâhil etme tutkumuzu yansıtıyor. Daha fazla bilgi için, www.pepsico.com.tr adresini ziyaret edin.

Uyarı Açıklaması:
Bu bülten 1995 Özel Menkul Kıymetler Dava Reform Yasası bağlamında ileriye dönük beyanat teşkil eden, gelecek performansa ilişkin görüşlerimizi yansıtan ifadeler içerir. İleri dönük beyanlar genellikle, "amaç", "tahmin", "inanmak", "sürdürmek", "öngörmek", "beklemek", "hedef", "niyet", "olabilir", "planlamak", "öngörmek", "strateji", "gaye" ve "yapılacak - edilecek" veya benzeri ifade ay da bu terimlerin varyasyonları ve diğer benzer ifadelerin kullanılması ile tanımlanabilir. İleri dönük beyanlar doğal olarak, COVID-19'un yayılmasının etkisi, tüketici tercihlerinde değişiklikler veya diğer şeyler, PepsiCo ürünlerinde plastik veya diğer ambalajın kullanımı veya bertarafı ile ilgili kanunlardaki değişiklikler, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklik veya bunlara uymamak, PepsiCo ürünlerine yönelik yeni vergi veya zamların getirilmesi veya önerilmesi; PepsiCo ürünleri için etiket veya uyarı zorunlulukları getirilmesi, PepsiCo'nun etkin rekabet etme kabiliyeti, siyasi koşullar, iç karışıklık veya PepsiCo ürünlerinin yapıldığı, üretildiği, dağıtıldığı veya satıldığı piyasalardaki diğer gelişme veya riskler; PepsiCo'nun gelişmekte olan ve yükselen pazarlarda işlerini büyütme yeteneği; PepsiCo'nun faaliyet gösterdiği ülkelerde belirsiz veya elverişsiz ekonomik koşullar; bilgi sistemlerini, siber güvenlik olayına veya diğer kesintiye karşı koruma veya bunlara etkin karşı koyabilme kabiliyeti, artan masraflar, ham madde veya diğer malzemelerin eksikliği veya tedarikinin kesintiye uğraması; su sıkıntısı; işin kesintiye uğraması; ürünlerin kirlenmesi veya kurcalanması ya da ürün kalitesi, güvenliği ve bütünlüğüne ilişkin sorunlar veya endişeler; PepsiCo'nun itibarı veya marka imajının zedelenmesi; satın almaları ve ortak girişimleri başarılı şekilde tamamlayamama, PepsiCo'nun mevcut faaliyetlerine entegre edememe veya yönetememe ya da satışları veya yeniden franchise vermeyi tamamlayamama veya yönetememe; PepsiCo’nun temel çalışanları veya üstün yetenekli, çeşitli bir işgücünü bulma, işe alma ve elinde tutma kabiliyeti; herhangi bir kilit müşterinin kaybı, veya ona yapılan satışların büyük bir bölümünün kaybı, sert indirimli satışlar ve e-ticaret kanalında hızlı gelişme gibi perakende ortamında çöküş, iklim değişikliği veya su kıtlığı, iklim değişikliğine yönelik yasal, düzenleyici ve piyasa önlemleri ve PepsiCo'nun halka açık hisselerinin fiyatını ve finansal performansını olumsuz etkileyebilecek diğer faktörler, olası yükümlülükler ile davalardan, taleplerden, yasal veya düzenleyici işlemlerden, sorgulamalar veya soruşturmalardan kaynaklanan masraflar gibi PepsiCo ürünlerine yönelik talepte değişiklikler dahil, bu tür ifadelerde öngörülenlerden önemli farklılıklar gösterebilecek fiili sonuçlara yol açabilecek risk ve belirsizlikler içerir. PepsiCo'nun fiili sonuçlarının, bu belgede belirtilenlerden önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek bu ve diğer etkenlere ilişkin daha fazla bilgi için, Form 10-K'deki en yeni faaliyet raporu ve Form 10-Q ile 8-K'deki sonraki raporlar dahil olmak üzere, PepsiCo'nun Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu nezdindeki belgelerine bakın. Yatırımcılar, yalnızca yapıldığı tarih itibariyle belirtilen herhangi bir ileriye dönük açıklamaya yersiz şekilde güvenmemeleri konusunda uyarılır. PepsiCo, yeni bir bilgi, gelecekteki olaylar veya başka bir şey sonucunda olsun ya da olmasın, herhangi bir ileriye dönük açıklamayı güncelleme yükümlülüğünü kabul etmez.

Ayrıca İlginizi Çekebilir