Ürün Güvenliği ve Kalite Politikası


Gıda güvenliği PepsiCo için en büyük önceliklerden biridir. Ürünlerimiz Dünya genelinde pek çok ülkede satılmaktadır ve müşterilerimizin her gün keyfini çıkartabilecekleri ürünlerimizin güvenliğini ve kalitesini garantilemek bizim sorumluluğumuzdur.

Yaklaşımımız ve Performansımız


PepsiCo güçlü küresel kalite ve yiyecek güvenliği standartlarına sahiptir. Sadece onaylanmış malzemeleri ve tedarikçileri kullanıyoruz ve düzenleyici yetkililer tarafından sunulan uygulanabilir tüm yönetmeliklere uyuyoruz. Ürünlerimiz takip edilebilirdir ve bu da pazardaki herhangi bir potansiyel endişeyi hızlı bir şekilde incelememize ve çözmemize imkan tanıyor. Ürün tasarımımızın titizlikle incelendiğinden ve malzemelerimizin satın alımlarının ve ürünlerin üretim ve satışının standartlarımıza tamamen uyularak yapıldığından emin oluyoruz. Geniş, çeşitli ve sürekli değişen portföyümüz göz önüne alınarak uyumluluğu garantilemek için akıllı bir uyumluluk stratejisi uyguladık. Bu strateji dört temel noktanın üzerine kurulmuş durumda:

  • Yeniliği desteklemek için risk tabanlı bir yaklaşım uygulamak. Genişletilmiş yiyecek güvenliği ve kalitesi boyutları gereksinimlerini içerecek bir şekilde proje riskini değerlendirme araçları ve özel en aza indirme stratejileri uygulamak. Bu, pazara hızı iyileştirirken tedbirleri de güçlendirdi.
  • Veri ve dijital teknolojileri uygulamak: Güçlendirilmiş ürün takip edilebilirliğini ve verimliliğine, malzeme ve ürün spesifikasyonlarını sistemlerimiz genelinde bağlayarak teşvik ediyoruz.
  • Harici ortaklıkları kullanarak tedarik zincirini hizalamak ve tekrarı engellemek: Global Food Safety Initiative (Küresel Yiyecek Güvenliği Girişimi - GFSI) ve AIB International sertifikasyonu gibi harici endüstri ortaklıkları ile yiyecek güvenliği içeriğini hizaladık, denetim sonuçlarını güçlendirdik ve tekrar denetim ihtiyacını azalttık.
  • Yetkililer ile bilim destekli, risk tabanlı, uyumlu standartlar hakkında tartışmalara aktif olarak katılmak: Etkileşim, risk tabanlı ve veri ile sürdürülen yaklaşımda yeni ve güçlendirilmiş yiyecek güvenliği yönetmeliklerini tanımlamaya yardımcı oldu. PepsiCo yiyecek endüstrisi gereksinimlerinin farkında olduğumuzdan emin olmak ve yönetmelikler ile ilgili tartışmalarda bilimsel girdiler sunacağımızdan emin olmak için çeşitli harici kuruluşlara katılımda bulunuyor. PepsiCo ABD Yiyecek Güvenliği Modernleştirme Kanunu’ndan (US Food Safety Modernization Act - FSMA) ve AB Resmi Kontrol gereksinimlerinden (EU Official Control requirements) öğrenmeye kendini adamış durumda ve en iyi uygulamaları küresel standartlarımıza dahil ettik.

Denetim ve Yönetim


PepsiCo yiyecek güvenliği risklerini en aza indiren sağlam küresel uyumluluk programlarına ve sistemlerine sahiptir. Bu programlar ve sistemler Teknik Görüler, Veri ve Uyumluluk İşlevi (Technical Insights, Data & Compliance Function - TDC) içerisinde yer alır. Uyumluluk ekibi Yiyecek Güvenliği, Kalite Güvence, Bilimsel İşler ve Yönetmelik İşleri’ni içerir ve PepsiCo içerisindeki diğer pek çok işlevden girdi alır. Yiyecek güvenliği performansı sektörde ve küresel PepsiCo Yönetici Ürün Bütünlüğü Konseyi (PepsiCo Executive Product Integrity Council - EPIC) toplantılarında sırasıyla çeyreklik ve yıllık temelde incelenir.
PepsiCo kilit kalite ve yiyecek güvenliği verisini saklayan, görüler sağlayan ve veri tabanlı kararlara imkan tanıyan yeni bir birleştirilmiş küresel sistemi başlatmıştır.
Uyumluluk işlevlerimiz giderek zorlaşan harici ortam ve artan yönetmelik beklentilerini çözmek için çabalara liderlik etmektedir.

Geleceğe Bakarken


Dijital yolculuğumuza devam etmek kuruluş genelinde daha hızlı ve daha doğru takip edilebilirliği sağlamak için 2020 içerisinde kilit bir odaktır.
Yiyecek güvenliği ve kalite standartlarımızı kuruluş geneline daha fazla yerleştirmek, özellikle bazı yeni satın alımlarımızda 2020 için kilit bir önceliktir.

İlerleme/ Zorluklar


 

Ürünlerimizin güvenliğini ve kalitesini garanti alma konusunda ilerlemelerimizi kutlarken karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmeye odaklanmaya devam ediyoruz.
  • İlerleme: Risk tabanlı bir yaklaşımda bulunurken uyumlu standartları tanımlama ve uygulama konusunda ciddi bir ilerleme kaydettik.
  • Ayrıca tutarlı ölçümler ve denetleme sağlamak için veriyi yakalama ve dijitalleştirme konusunda da iyi bir ilerleme gerçekleştirdik ve bu yolculuk devam edecek. Buna örnek olarak ürün olay programımızı ve yiyecek güvenliği poliçemizi küresel olarak hizaladık ve hem firmamızın sahip olduğu hem de üçüncü-taraf üretim tesislerinde gelen malzemelerin ve ürünlerimizin üretiminin güvenliğini sağlamak için kritik yiyecek güvenliği standartlarını tamamladık.
  • Zorluklar: Hareketli yönetmelik ortamı, var olan işletmelerin satın alımları, yenilikçi, bölgesel olarak sunulan tüketici ürünlerinin hızlanması ve artan analitik teknikler sürekli olarak ufkun taranmasını ve önetkin (proaktif) kalite ve yiyecek güvenliği eylemlerini gerektirmesi. Blok zinciri gibi teknolojiler takip edilebilirliğin daha yüksek doğruluğu ve hızını gerektirmektedir ve kuruluşumuz genelindeki sistem yatırımlarımız, düzenleyicilerim ve müşterilerimizin gelecek gereksinimlerini öngörebilmemizi ve karşılayabileceğimizi garantilemek zorundadır.