Dünya

POZİTİF SU ETKİSİ YARATMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ

Tarımda su tüketim verimliliği

2025 HEDEFİ: Yüksek su riskinin bulunduğu bölgelerde, doğrudan tarım tedarik zincirimizdeki su tüketim verimliliğini %15 artıracağız. Bu, yaklaşık olarak küresel operasyonlarımızda kullandığımız suyun tamamına eşit.

Doğrudan operasyonlarda su tüketim verimliliği:
2025 HEDEFİ: 2006 yılından beri su tüketim verimliliğinde %25 oranında sağlanan iyileşmeye ilave olarak 2025 yılına kadar su tüketim verimliliğini %25 daha arttıracağız.
2025 HEDEFİ: Yüksek su riskinin olduğu yerlerde suyun yeniden kullanımını maksimize edecek ve tesislerimizden çıkan atıkların %100’ünün PepsiCo'nun yüksek çevresel standartlarıyla uyumlu olduğuna emin olacağız.
2025 HEDEFİ: Temiz suya, temizliğe ve hijyene erişim sağlayacağız.

Yerel Yenileme:
2025 HEDEFİ: Yenilemenin suyun çekildiği havzada gerçekleştiğinden emin olarak yüksek su riskinin olduğu yerlerde tesislerimizde kullandığımız suyun %100'ünü yenileyeceğiz.

Suya bir insan hakkı olarak saygı göstereceğiz:
2025 HEDEFİ: Tesislerimizin olduğu yerlerde güçlü su yönetimini savunacak ve yerel su ihtiyaçlarına çözümler üreteceğiz.
2025 HEDEFİ: Paydaşlarla işbirliği yaparak su riskini azaltacak ve su güvenliğini artırmaya çaba göstereceğiz.
2025 HEDEFİ: PepsiCo Vakfı ve ortaklarıyla 2006 yılından başlayarak su riskinin yüksek olduğu yerlerde 25 milyon kişinin temiz suya erişimini sağlamak için çalışacağız.

KARBON EMİSYONLARINI ÖNEMLi SEVİYEDE AZALTMAK

2025 HEDEFİ: Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma ajandasını destekleyerek küresel ısınmayı 2C°’de tutabilmek için üzerimize düşeni yapacak ve bütün değer zincirimizdeki sera gazı salınımı emisyonlarını en az %20 azaltacağız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLAR KULLANMAK

2020 ve 2025 HEDEFLERİ: PepsiCo'nun Sustainable Farming Initiative veya benzer programları yoluyla doğrudan tarımsal hammaddelerimizi 2020 yılına kadar sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edeceğiz. Endirekt tarımsal hammaddelerimizi ise 2025 yılına kadar sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeye çalışacağız. 2020 HEDEFİ: Şeker kamışı ve palm yağının %100’ünü 2020 yılına kadar sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edeceğiz.

ATIKLARI AZALTMAK VE ORTADAN KALDIRMAK

2025 HEDEFİ: Doğrudan operasyonlarımızda verimli ve sorumlu atık yönetimi ile düzenli depolama alanlarına sıfır atık göndereceğiz. 2025HEDEFİ: Doğrudan operasyonlarımızdaki gıda atıklarını %50 azaltacağız. 2025 HEDEFİ: Ambalajlarımızın tamamının geri dönüşümlü veya geri kazanımlı olması için çaba sarf edecek ve ambalaj atıklarımızın geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarını artıracağız.