Global Davranış Yasamız


PepsiCo'da, "etik ve sorumlu şekilde davranmak" sadece doğru olduğu için değil, işimizi yapma biçimimiz olduğu için benimsenir.

GLOBAL DAVRANIŞ YASAMIZ: İŞİ DOĞRU ŞEKİLDE YAPMA


PepsiCo Global Davranış Kurallarımız , 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve faaliyetlerimizi etkileyen, değişen kanun veya prosedürleri ele almak üzere gerektiği ölçüde her yıl revize edilmektedir. Çalışanlarımıza rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır. Tüm PepsiCo çalışanlarının, kurallarımızı benimsemesi ve aşağıdaki şekilde davranması beklenmektedir:

people
Piyasada dürüst
hareket etmek
İşyerinde saygılı
olmak
Hissedarlarımız karşı sorumluluk
bilinciyle performans göstermek
Ticari faaliyetlerimizde
etik davranış sergilemek

Kurallarımız, etik bütünlük kültürümüzün sağlanmasına yardımcı olmaktadır ve işi doğru şekilde yapmamız konusunda bize rehberlik etmektedir.


PepsiCo Global Davranış Yasamızı inceleyin
SPEAK UP HATTI: KURALLARIMIZA İLİŞKİN OLASI BİR İHLALDEN ŞÜPHELENMENİZ HALİNDE, SESİNİZİ DUYURABİLİR VE BU DURUMU BİLDİREBİLİRSİNİZ
violation-2

Kurallarımıza ilişkin olası bir ihlalden şüphelenirseniz, sesinizi duyurabilir ve bu durumu bildirebilirsiniz.

Speak Up Hattı tüm dünyada 7/24 hizmetinizdedir. Bildirimler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1-866-729-4888 numaralı telefondan veya diğer ülkeler için belirlenmiş telefon numaralarından yapılabilir.

Bildirimler, Speak Up İnternet Hattı kullanılarak elektronik olarak da yapılabilir. Gizliliğin korunması ve mümkün olduğunda ismin saklanmasına ilişkin tedbirler, telefon ve internet hatlarımızda da alınmaktadır.

Speak Up İnternet Hattını ziyaret edin.

Global Rüşvetle Mücadele Uyum Politikamız


Bu politika, PepsiCo’nun tüm iş ilişkilerinde etik ve sorumlu davranma yükümlülüğünü vurgular ve aşağıdaki noktalara net bir çerçeve sağlar:

  • Hem kamu sektörü rüşvetini hem de ticari rüşveti yasaklar.
  • Kamu yetkililerine, müşterilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü şahıslara yönelik uyulması gereken hediye, yemek, seyahat ve eğlence kurallarını açıklar.
  • Üçüncü şahıslar üzerinde uygulanması gereken yolsuzlukla mücadele durum tespiti süreçlerini açıklar.
  • Devletle beraber yürütülen bağış, sponsorluk ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetlerinin gerekliliklerini ana hatlarıyla belirtir.
  • Tüm PepsiCo işlemlerinde doğru hesap ve kayıt tutmanın önemini vurgular.

Bu politikadaki hükümler, PepsiCo’nun Tedarikçi Davranış Kuralları’na bağlı olan tüm üçüncü taraflara uygulanır.    

Global Rüşvetle Mücadele Uyum Politikamız