Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


PepsiCo Inc. kendi namı hesabına ve Türkiye’de faaliyet gösteren Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş., Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti ve Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti. (hep birlikte “PepsiCo”) şirketleri namı hesabına , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere açıklayabilecektir.

Kişisel verilerin işlenme sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizin kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterileri tanımak ve iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla aktarılabilir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri

Genel Müdürlük, internet sitesi, firmaya veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

07.10.2016 tarihi itibarıyla firmamıza yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin

a) işlenip işlenmediğini öğrenme

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

e) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

ğ) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bilgi talebinizi bize daha kolay iletebilmeniz için aşağıdaki formu doldurarak, doğrudan adresimize ulaştırabilir ya da elektronik posta üzerinden şirketimizin info@fritolay.com.tr elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

 

Aşağıda bulunan formu sadece Kişisel Veri Sorgulama talepleriniz için kullanabilirsiniz.

Başvuru Formu

*
*
*
*
*

E‐posta adresime gönderilmesini (hızlı cevap alabilmek için) rica  ediyorum.

Adresime gönderilmesini rica ediyorum

Bu form, talebinizi bize daha kolay iletebilmeniz ve size daha hızlı yanıt verebilmemiz için oluşturulmuştur. Hukuka aykırı olarak başkaca kişilerin sizin yerinize talepte bulunması riskine karşı PepsiCo kimlik tespiti ya da vekâleten hareket edilmesi halinde yetki tespiti için bilgi ve belge talep edebilecektir. Talebiniz kural olarak otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla beraber, ek maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecek olup bu ücretin ödenmesini müteakip talep neticelendirilecektir. Başvuru esnasında ilettiğiniz bilgi ve belgelerin doğru veya güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru hallerinde PepsiCo, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir Bu formu göndererek, Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartlarını okuyup anladığımı kabul etmiş oluyorum