TOPLUMSAL FAYDA


Yerel ortaklarla birlikte çalıştığımız ve PepsiCo Vakfı aracılığıyla bir fark yaratmaya yatırım yaptığımız onlarca yıl sonucunda, toplulukların olağanüstü potansiyelini gördük.

Daha iyi bir şirket olmak için çaba gösterirken, sürdürülebilir beslenmeye yapılan yatırımlardan güvenli su erişimine, etkili atık yönetiminden kadınların güçlendirilmesine kadar daha sürdürülebilir bir gıda sistemi için öncü olarak bu potansiyelin tüm dünyada gelişimine yardımcı oluyoruz.

Toplumsal fayda konusundaki odaklarımız hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki sekmeleri kullanın:

Daha sürdürülebilir bir gıda sistemi için beslenme kilit bir role sahiptir. Çünkü beslenme potansiyeli artan topluluklar gelişir, bireylerin yaşam kaliteleri artar.

BESLENME KONUSUNDA KÜRESEL YAKLAŞIMIMIZ:

Gelişmekte olan ülkelerdeki 66 milyon ve ABD'deki 13 milyon çocuk dahil olmak üzere, dünya genelinde 9 kişiden 1'i, sağlıklı bir hayat yaşamak için yeterli gıdaya sahip değil.

Gıda güvencesizliği ile kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin ele alınması eğitim, ekonomik refah ve gelişmiş halk sağlığı sorununu çözmektedir.

VAKFIMIZIN GÖREVİ:

Dünya genelinde faaliyette bulunduğumuz yerlerin yakınında yer alan kilit topluluklardaki gıda güvencesizliğini ele alan sürdürülebilir çözümlerin üzerinde durarak, sağlıklı gıda ve beslenme eğitimi aracılığıyla savunmasız topluluklara yayılmış açlığı azaltmak için çalışıyoruz. Çocukların açlığıyla mücadele etmek ve doğal afet zamanlarında yiyecek sunmak için, imza niteliğindeki beslenme faaliyetimiz olan İyilik İçin Yiyecek'in gücünü kullanacağız.

BESLENME KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZ:

İmza niteliğindeki beslenme faaliyetimiz İyilik İçin Yiyecek, 19 ABD topluluğundaki düşük gelirli ailelere 80 milyon porsiyon sağlıklı gıda sunmuştur ve çok yakında tüm dünyada sunmayı planlamaktadır.

Akshaya Patra ile kurduğumuz stratejik ortaklığımızın, Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki iki şehirde bulunan okul çağındaki 35.000 çocuğa, bir tam yıl boyunca okul yemeği alma konusunda destek olması ve bu sayede okula devam ve özellikle de kız çocuklarının okula kayıt oranlarının arttırmaya yardımcı olması beklenmektedir.

Küresel Gıda Bankacılığı Ağı ile birlikte çalışarak gıda güvenliğini arttırıyoruz. 2018 yılı sonuna kadar Arjantin, Kolombiya, Guatemala, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Güney Afrika'da, özellikle de taze meyve ve sebzeye erişim üzerinde durarak, en az 20 milyon porsiyon sağlıklı gıdaya erişim sunuyoruz. Böylelikle yerel gıda bankası kapasitesi inşa ederek ve gıda taşımacılığında soğutma gibi ihtiyaç duyulan kaynakları sağlayarak açlıkla mücadele ediyoruz.

GENYOUth ile birlikte, ABD'deki öğrencilere 16 milyon porsiyon kahvaltı veya 5 milyon besleyici öğün ve fiziksel aktivite sağladık. Sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivitenin önemi konusunda 9 milyon İspanyol gence ulaşmış öncü bir program olan "Fuel Up to Play 60 en Espanol" programının kurucu sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz.

Temiz su; insanlık onuru, sağlık ve ekonomik refahın temelidir. Ayrıca, daha sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa edilmesi bakımından esastır. Yine de, 4 milyar kişi su olmadan yaşamaktadır. Yerel ve uzun vadeli çözümlere yaptığımız sürekli yatırımlarımızla, 2025 yılına kadar en riskli alanlardaki 25 milyon kişiye güvenli su erişimi sağlamayı ve neredeyse her kıtadaki topluluklara ulaşan olumlu bir dalgalanma etkisi yaratmayı hedefliyoruz.

SU KONUSUNDAKİ KÜRESEL YAKLAŞIMIMIZ:

Dünyadaki temiz suyun yaklaşık %70'nin tarımda kullanılmakta ve küresel gıda talepleri artmaktadır. Bu yüzden tarımdaki su yönetiminin ele alınması kadar kız çocuklarının eğitime erişimini ve kadınların ekonomik potansiyelini sınırlayan cinsiyet temelli su konularının ele alınması da kaçınılmazdır.

VAKFIMIZIN GÖREVİ:

Ortaklarla birlikte, dünya genelinde su riskine en yatkın bölgelerin bazılarında dağıtım, arıtma ve korumayı destekleyerek, 2006 yılından bu yana yetersiz hizmet alan topluluklardaki 22 milyondan fazla kişinin güvenli suya erişmesini sağladık. Şimdi de, faaliyette bulunduğumuz yerlere yakın kilit toplulukların üzerinde durarak, kadınlara ve çiftçilere ilişkin topluluk temelli ve kendi kendini sürdüren su çözümlerine odaklanan çalışmamızın bir sonraki aşamasına geçiyoruz.

SU KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZ:

Bölge sakinlerinin bir yüzyıldan daha uzun süredir en kötü kuraklığı yaşadığı güney Hindistan'da aşırı su kıtlığıyla karşı karşıya olan 200.000 kişiye temiz suya erişim imkanı sunmak için, WaterAid ile birlikte yatırım yapıyoruz.

Çin Kadınların Gelişimi Vakfı, bizim desteğimizle birlikte, su kaynaklarının genelde kirli olduğu Danjiangkou Su Deposu yakınlarındaki çevresel koşulları iyileştirerek 10 milyon kişiye fayda sağlamak üzere çalışıyor.

Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası, bizim desteğimizle birlikte, kurak ve su sıkıntısı çeken alanlardaki ülkelerin Hydro-BID adındaki bir modelleme aracını kullanarak su mevcudiyetindeki değişiklikleri planlaması ve yönetmesine yardımcı olacak Hydro-BID Destek Merkezi'ni Latin Amerika ve Karayipler'de kurmuştur. Hydro-BID, su mevcudiyetine bağlı olan ve yerel toplulukların dayanıklılığını artıranlara ilişkin uzun vadeli su güvenliğini desteklemek amacıyla, hükümetlerin iklim değişikliğinin etkilerini ve suyun yoğun son kullanımlarını dikkate alarak su mevcudiyetini analiz ve tahmin etmesine olanak tanımaktadır.

Gıda sistemimizin uzun vadede daha sürdürülebilir bir hale dönüşmesi için, yönetilmeyen plastik krizine ilişkin olarak topluluk ihtiyaçlarını ele alan ve olumlu sosyal sonuçları en üst seviyeye çıkaracak şekillerde hep birlikte çalışmalıyız.

ATIK KONUSUNDAKİ KÜRESEL YAKLAŞIMIMIZ:

2050 yılına kadar, atık sahalarında 12 milyar metrik ton plastik olması; okyanuslarımızda ise balıktan çok plastik olması ve bunun da doğal habitat ile hayvan türlerini etkilemesi beklenmektedir. Kötü atık yönetimi, sera gazı emisyonlarını artırmakta ve ekonomik fırsatların gerçekleştirilememesine neden olmaktadır. Biz ise, bunların tümünün, geri dönüştürülmüş maddelere ilişkin artan sektör talebinin karşılanması için ihtiyaç duyulan geri kazanımdaki devasa açığın kapatılması yoluyla giderilebileceğini düşünmekteyiz.

VAKFIMIZIN GÖREVİ:

Atık yönetimi ihtiyaçlarının en fazla olduğu yerler ve faaliyet gösterdiğimiz yerlere yakın dünya genelindeki kilit topluluklar üzerinde durarak, kötü atık yönetiminin ana nedenleri ve belirtilerinin ele alınmasına önem veren yeni fonlama modelleri ve birliklerine yatırım yapıyoruz. Çalışmamızda öncelik verdiğimiz alanlar, maddelerin toplanması ve işlenmesine ilişkin kapasite oluşturmak, toplulukları geri dönüşümün önemi konusunda eğitmek ve özellikle de kadınlara gelir imkanı sunan yeni iş modellerini desteklemek üzere tasarlanmış geliştirilebilir yöntemlerdir.

ATIK KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZ:

Bu alan, PepsiCo Vakfı için yeni bir yatırım alanıdır ve bu acil konuyu ele almak üzere hızlı şekilde stratejik ortaklıklar gerçekleştiriyoruz.

ABD'li 25 milyon aileye ilişkin olarak evde geri dönüşümün arttırılması, düşen ABD geri dönüşüm oranının tersine çevrilmesi ve 7 milyar şişe ve teneke dahil olmak üzere 1,9 milyon ton kaliteli geri dönüştürülebilir madde elde edilmesi amacına ilişkin olarak, The Recycling Partnership ile birlikte çalışıyoruz. Bunu yaparken, 1 milyondan fazla aracın bir yıl süreyle yoldan çekilmesine eşit olan 5,5 milyon ton CO2 emisyonunu önlemeyi hedefliyoruz. Vakfımızın tohum aşaması yatırımcılığıyla birlikte, The Recycling Partnership ek şirket, belediye ve hayırseverlik destekleri sayesinde 100 milyon dolar kazandırma potansiyeline sahiptir.

Bir kadının öğrenmek ve kendini geliştirmek için vakti ile fırsatı olduğunda, çocukları da daha iyi beslenir, daha sağlıklı olur ve en önemlisi çocukların da eğitim alma ihtimali artar; bu da, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşa edilmesi için gerekli olan yararlar döngüsünü teşvik eder.

KADINLAR KONUSUNDAKİ KÜRESEL YAKLAŞIMIMIZ:

Bir kadın eğitildiğinde, çocukları muhtemelen daha iyi beslenir, sağlıklı olur, daha hızlı öğrenebilir ve yetişkinliğe geçebilir; bu da, refaha ilişkin yararlar dönüsünü oluşturur. Artan bir küresel nüfusun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için esas olan kadınların tarımdaki çalışmaları genellikle ödenmemekte, az değer görmekte ve arazi hakları, teknoloji ve finansmana sınırlı erişime sahip olmaktadır. Bu durumda getirilerde %20-30'luk bir düşüşe neden olmaktadır.

VAKFIMIZIN GÖREVİ:

2025 yılına kadar 12,5 milyon kadın ve kız çocuğuna fayda sağlayacak teşviklere 100 milyon dolar yatırım yapıyor ve dünya genelinde etki sağlayıcıların yeni neslini oluşturuyoruz. Çalışmamız, kız çocuklarının eğitiminin, ev istikrarının ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesini kapsıyor. Özellikle de kadın çiftçiler için yerel olarak ilgili teknik beceri ve yaşam becerilerinin sunulmasıyla, kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesini ve işgücüne katılımını teşvik ediyoruz.

KADIN GİRİŞİMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZ:

New York'un en fakir ilçelerinden biri ve ülkenin en hızlı gelişen teknoloji sektörlerinden biri olan Bronx'taki 20.000 kız çocuğuna ilişkin eğitim ve işgücü eğitim programlarının desteklenmesi amacıyla, 4 yıldır Robin Hood Vakfı ile birlikte 4 milyon dolar yatırım yapıyoruz

International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı) ile ortaklığımızın mümkün kıldığı teknik ve yaşam becerileri eğitimleriyle gençlere kapıları açıyoruz. İstihdam edilebilirlik, işgücünde başarı ve kazanç potansiyeli; karar verme, sorun çözme, uyuşmazlıkları çözme, zaman yönetimi ve iletişim gibi teknik beceriler ile yaşam becerilerinin güçlü bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Bu nedenle, Meksika ve Güney Afrika'daki gençlere ilişkin işe hazırlıklı olma programlarına ek olarak, işyerinde cinsiyete duyarlılığı teşvik etmek ve en az 6 ülke ve dildeki gençleri, okulda kalmalarına, iş bulmalarına ve hayatta başarılı olmalarına yardımcı olmak için gerekli yaşam becerileriyle donatmak, Passport to Success (Başarı Pasaportu) adında çevrimiçi ve cinsiyetçi bir müfredat geliştirmek üzere International Youth Foundation ile ortaklık kuruyoruz.

Küçük arsalara sahip olan küçük toprak sahibi çiftçiler, kadınların tarım işgücünün yaklaşık yarısını oluşturduğu Afrika'da birçok ekonomiye yön veriyor. Küçük toprak sahibi kadın çiftçilerin, yerel ve yüksek talep gören mahsullerin yetiştirilmesi konusundaki daha sürdürülebilir yöntemleri öğrenmelerine yardımcı oluyor, çiftçilik ve ev işlerinde cinsiyet eşitliğini teşvik ediyor ve Batı Uganda'da CARE ile birlikte yürüttüğümüz ve neredeyse 100 ülkede ilgili deneyimlerinin geliştirildiği çalışmalar aracılığıyla kadınlar ile çocuklara hijyenik gıda hazırlama konusunda eğitim veriyoruz.

GAP - CHEETOS ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ:  

PepsiCo’nun öncülüğünde, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın inisiyatifiyle hayata geçen GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri; 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Proje, Batman, Nusaybin, Adıyaman, Gölbaşı, Ömerli, Silvan, Suadiye, Hilvan, Kilis, Siirt ve son olarak Kızıltepe olmak üzere 9 ilde 13 gelişim merkezi ile devam ediyor. 4-14 yaşları arasındaki çocukları hedefleyen proje kapsamında erken çocukluk aktiviteleri; eğitim, sanat, kültür ve spor faaliyetleri, çocuklara ve ailelere yönelik rehberlik uygulamaları gibi aktif yaşamı destekleyen farklı programlar ve etkinlikler düzenleniyor. Bugüne dek toplam 237.198 çocuğun yararlandığı GAP- Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri ile okul öncesi ve okul çağındaki çocukların ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri, araştırma yapabilmeleri, aynı zamanda sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri sağlanıyor.

KIZLARIMIZ OKUYOR:

2009 yılına kadar GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi’ne devam etmiş ve artık lise eğitimine başlayacak ancak ailesinin ekonomik şartları sebebi ile eğitimlerine devam edemeyecek başarılı kızlarımız bize yeni bir projeyi hayata geçirmemiz için ilham verdiler. Böylece “Kızlarımız Okuyor” Projesi doğdu. “Kızlarımız Okuyor” Projesi, kızlarımızın eğitimlerine devam etmeleri için verdiğimiz desteği kapsıyor. Proje kapsamında, sosyo-ekonomik zorluklar yaşayan kızlarımızın 14 yaşından sonra, her türlü ihtiyaçlarının karşılanarak lise eğitimlerine devam etmeleri sağlanması amaçlanıyor.

2009 yılında 20 kızımızla başladığımız projemiz 75 kıza ulaştı. Çoğu kızımız Anadolu Liselerini kazanma başarısını gösterdi.

Bu proje ile birlikte PepsiCo, PepsiCo sistemi içerisinde toplumsal farklılıkların, çeşitliliğin teşvik edilmesi adına verilen Harvey C. Russell ödülünün sahibi oldu. “Kızlarımız Okuyor” Projesi, Avrupa’dan ödüle layık bulunan iki projeden biri olma başarısını gösterdi.